You are here

Teknikskab

 1 Grundfosspumpen alfa+  (nr. 4 i brugervejledning) - er med indbygget energistyring således, at den går helt ned på minimumsforbrug/rotation, når den arbejder mod lukkede ventiler( når der ikke er behov for det). Den kan tilsluttes til Wiersbo varmestyring og få sin strømstyring derfra, og den kan permanent tilsluttes stikkontakt. Energiforskellen mellem de to måder af tilslutning vil på årsplan være meget lille, idet pumpen som sagt går i stå, når den arbejder mod lukkede ventiler. Om sommeren – (når der ikke er brug for gulvvarme) frakobles pumpen stikkontakten (stikkontakten tages ud af elstik).   2. Sort Grundfoss  Håndtag med påtrykt 20 30 40 50 grader (nr. 5 i brugervejledning) - bestemmer fremløbstemperaturen i gulvvarmen. Om vinteren skal den stå på omkring de 40, og om sommeren kan den sættes ned til 20/lukkes.   3. Hvidt radiator-lignende håndtag   med påtrykt 1 2 3 4 (nr 2 i brugervejledningen) - skal skrues op om sommeren ( f. eks. 2 eller 3)og ned om vinteren Dette håndtag sørger for, at vi hurtigt får varmt brugsvand i hanerne om sommeren. Om vinteren skal den være lukket, idet vi om vinteren konstant har varmt fjernvarmevand fremme ved husstanden.   4. Kobberhane med lille ”vippearm” (nr 1 i brugervejledning ) -  stilles den ned mod blå farve får man køligere varmt brugsvand og stilles den mod rød, får man varmere varmt brugsvand.