You are here

Tagarbejde

Efter aftale med Aalsrodetømrerne, og som følge af en del af voldgiftssagens afgørelse, er Aalrodetømrerne gået i gang med åbning af lejlighedsskel. Her skal der efterses for fugt, mørtles brandsikring, samt et eftersyn/reparation af dampspærrene (hygrodioderne) for mangelfuld montering. Udover forligsarbejdet får vi i samme åndedrag påmonteret kraftige ”jernmeder” til sikring og stabilisering af betonelementer. Det er samtidig vores håb at hele denne øvelse vil give en bedre lydisolering for alle. Arbejdet vil medføre en del arbejde på taget og deraf medfølgende larm. Derudover vil der i weekender eventuelt være områder af taget med plastoverdække, som også kan larme meget i blæsevejr. Venlig hilsen styringsgruppen