You are here

Nye vedtægter

Hermed de nye vedtægter . Det er punkt 19 der er skærpet. Det ligger i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling 2017 hvor ordlyden i punkt 19 er blevet ændret. Betydningen er at der ved bankarbejde skal underskrift af både kasserer og formand før effektuering af betalinger. Bestyrelsen arbejder nu efter det princip, men har ikke fået tinglyst punktet endnu, da en sådan tinglysning vil koste i omegnen af 17000 kr. Ved kommende større ændringer , som bliver tinglyst vil denne her ændring blive medtaget. Hilsen Bestyrelsen marts 2019