You are here

Årsrapport_2018

Hermed regnskab og budget for 2018 til gennemsyn. Bemærk regnefejl under noter 1. Denne fejl er omtalt i rererat. Selve beregning kan ses under Grundejerforening - oplysning