Punktet skal bruges til faste og vedvarende oplysninger

Nye vedtægter

Hermed de nye vedtægter . Det er punkt 19 der er skærpet. Det ligger i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling 2017 hvor ordlyden i punkt 19 er blevet ændret. Betydningen er at der ved bankarb...

Oplysning

Hermed oplysning omkring: 1 Udskiftning af gummilister (glasbånd) ved vinduer 2 udlån af energimåler 3 udlån af nøgle til kælderrum Praktisk oplysning.doc ...

forsikring_vandreservoir

Hermed forsikringsbetingelser vedrørende oopsætning af fornuftige vandreservoirtanke. vand_forsikrings_orientering.pdf ...

Foreningsaftale

Hermed orientering om ny aftale med Fibia for alle beboere i Bangsbo Holm Foreningsaftale med individuel betaling.doc ...

forsikringspolice

Hermed forsikringspolice til gennemsyn og orientering bygningsforsikring.pdf ...

Waoo

Oplysning omkring Waoo til gennemsyn Waoo.doc ...

Vedtægter

Hermed vedtægterne på en PDF fil vedtægter.pdf ...

Waoo

Hej Ja så rumsterer NRGI med et ret billigt tilbud på internet + telefoni og TV. Det er så vidt jeg kan se væsentligt billigere end hvad TDC(YouSee) kan tilbyde. For mit eget vedkommende kan jeg sådan...