Her placeres faste uforanderlige oplysninger

Tilstands- og vedligeholdelsesplan

Tilstands- og vedligeholdelsplan bangsboparken 11-66 (1).pdf Vedl. udgiftsskema 11-66 (vedl.holdelsesplan).pdf ...

Aftale med Laros

3066_Administrationsaftale.pdf ...

MOE

Udbudsbrev.pdf Udbudstegninger.pdf Tilbudsliste Bangsbo Bakker.docx ...

Vedtægter

Vedtægter Ejerforeningen Bangsbo Bakker.pdf Tillæg til vedtæger 2008.pdf Husorden for Bangsboparken ...

Forsikringspolice for 2015

Forsikringspolice Bangsbo Bakker Købstæderne 2014.pdf ...