Oplysning omkring emner, der kun vedrører Grundejerforeningen.

udligningsgrundlag

Hermed bilag som er baggrund for udligning de tre ejerforeninger imellem betaling_udligning.pdf ...