Et punkt der holder referater fra møder i den fælles grundejerforening omkring Hjelmagerparken